Zváračská škola č. 231 , Lúčna 1055,  09301 Vranov nad Topľou

  Zváračská škola začala pôsobiť pri SOU papierenskom vo Vranove nad Topľou od 29.5.1997 na základe Osvedčenia vydaného VÚZ v Bratislave , ktoré oprávňuje vykonávať prípravu zváračov k základným skúškam podľa STN 05 0705. Toto osvedčenie bolo 20.1.1998 rozšírené aj na  prípravné kurzy podľa  STN EN ISO. Od r. 2003 zváračská škola spolupracuje so skúšobnou organizáciou č.10, PZ,a.s.,Bratislava.

Dôvody zriadenia zváračskej školy

- zvýšenie kvality prípravy žiakov v odboroch, kde sa vyžadujú zváračské skúšky (mechanik strojov a zariadení, mechanik opravár strojov a zariadení a autoopravár)
- požiadavka zo strany firiem v regióne a Okresného úradu práce vo Vranove n/T na vytvorenie vzdelávacieho zariadenia z dôvodu zníženia nezamestnanosti    uskutočňovaním rekvalifikačných kurzov.

Popis objektu zváračskej školy

Zváračska škola sa nachádza v objekte SOŠ drevárskej , je jej organizačnou zložkou a pôsobí v rámci podnikateľskej činnosti SOŠD. Vo zváračskej škole  je vytvorených 10 pracovísk pre zváranie elektrickým oblúkom , 6 pracovísk pre zváranie plameňom a spájkovanie , pracovisko na zváranie plastov a odborná učebňa. Účastníci kurzov môžu využiť stravovacie a ubytovacie služby priamo v objekte SOŠD.

 

Kontakt
Zváračská škola
Sekretariát SOŠD
Telefón:   057/ 7753708 Telefón:   057/ 4423862
Mobil:   0905 346243 Telefón:   057/ 4462755
E-mail:   vvzs231@gmail.com   E-mail:  :   sekretariat@sosdrev-vt.vucpo.sk
 

 

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.